Odszedł Marek Fordey

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego działacza Polskiego Związku Wędkarskiego,
kol. MARKA FORDEYA
− Członka Polskiego Związku Wędkarskiego od 1973 r.
− Członka Zarządu Koła PZW Małapanew w Ozimku;
− Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
− Członka Komisji Odznaczeń Okręgu;
odznaczonego:
− Złotą odznaką PZW z wieńcami;

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim w imieniu wędkarzy opolskich składa Zarząd Okręgu PZW Opole.

Cześć Jego pamięci!
 
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek 21 listopada br. o godz. 11:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.